Na današnji dan ’91. palo najveće četničko gnijezdo. U tom dijelu Hrvatske bilo ih je 7.800

Na današnji dan 1991. godine izvedena je javnosti slabo poznata, ali strateški iznimno važna operacija Johanesberg.

Ovom je akcijom oslobođen veliki dio zapadnog dijela Papuka, a među ostalim Novo Zvečevo i Veliki Kamenski.

Oslobađanje Novog Zvečeva bilo je od velikog značaja obzirom da je u njegovom odmaralištu Rade Končar bio smješten četnički štab u kojem su organizirani napadi na hrvatska uporišta.

 

Važnost Velikog Zvečeva najbolje objašnjava analiza povjesničara Jakše Raguža:

“Zvečevo je pod srpsku kontrolu stavljeno još početkom kolovoza 1991. kad se kolona od 18 vojnih vozila s rezervistima iz Našica stacionirala upravo u tom mjestu. Prvi zapovjednik Štaba TO-a bio je Veljko Vukelić (predsjednik Narodne skupštine SAO Zapadne Slavonije), načelnik štaba potpukovnik Milan Lončar, komesar Mišo Netković, operativac Nenad Vurdelja i pozadinac Boško Malenić.

 

Između 16. i 20. listopada 1991. zapovjednik Štaba postaje potpukovnik Milan Lončar, a kao jedan od zapovjednika navodi se Milan Šarčević i savjetnik u Štabu pukovnik Nikola Marić”.

Zašto je pobuna u Zapadnoj Slavoniji bila tako jaka

Marić je u ljeto 1991. kao zapovjednik 28. partizanske divizije iz skladišta JNA u Doljanima proveo naoružavanje i prva organiziranja Srba zapadne Slavonije. Uz njegovu su podršku čelnici SDS-a Pakraca i Daruvara – Stevo Ratković, Veljko Vukelić, Veljko Džakula i Veljko Nikolić u kolovozu 1991. podigli na ustanak Srbe Pakraca, Daruvara i Požege, naoružali ih i obećali pomoć zrakoplova, tenkova i topništva JNA. Pod zapovjedništvom Štaba bilo je sedam općinskih štabova TO-a: Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje, Podravska Slatina, Slavonska Požega, Okučani i Novska. U sastavu pet općinskih štabova (Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje, P. Slatina i S. Požega) bilo je oko 7.000 teritorijalaca organiziranih u 10 bataljona, 42 čete i 1 samostalni odred.

Ovaj broj svjedoči i o masovnosti pobune, i da je glavnina Srba zapadne Slavonije organizacijski ušla u sastav TO-a. Ukupno je, po podacima s početka rujna 1991., pod oružjem u Zapadnoj Slavoniji bilo 7.800 pobunjenih Srba.