Molitva sv. Josipu u teškim brigama

Molitva sv Josipu u teškim brigama namijenjena je svim vjernicima koji žele spasenje duše i tijela. Sjedinite se s voljom Božjom!

 

O sveti oče Josipe!

Pogledaj, dolazim ti u svojim potrebama kao tvoj nevrijedni štovatelj!
Stavljam svo svoje pouzdanje u tvoju očinsku pomoć.
Preporučam tebi spa­senje svoje duše i tijela.
Predajem ti sve svoje nutarnje i vanjske potrebe.
Molim te, ne dopusti da odem neutješen od tebe!
Uči me svojim primjerom da svakoga tre­nutka sjedinim svoju volju s Božjom i svaki križ strplji­vo nosim.
Izmoli mi čistoću srca, savjesti i tijela, i sve potrebne krjeposti!
Budi uza me, siromašnoga grješnika, u posljednjoj borbi, da mogu jednom s tobom i sasvim izabranicima Boga vječno ljubiti i hvaliti.

Amen.