Molitva Gospi Brze Pomoći potaknula ju je na odluku da rodi dijete

Mlada žena bila je u velikim nedoumicama, te je – morajući donijeti nimalo lako odluku – čula za Gospu od brze pomoći, pošla u Slavonski Brod, s pouzdanjem molila i plakala pred Gospinim likom, te s vjerom tražila savjet i pomoć.

Prije nekoliko godina u Gospino svetište, u pratnji svoga prijatelja iz okolice Slavonskoga Broda, došao se osobno zahvaliti mladić iz Subotice, kojemu je majka usadila u srce istinu da Gospi duguje svoj život, stoji na web stranici Župa i svetište Gospe Brze Pomoći.

Poticali su je na pobačaj

Kada ga je nosila u svojoj utrobi, liječnici su još savjetovali da nikako nije dobro da se dijete rodi, da je veliki rizik već početak života, te da će biti tko zna kakvim hendikepima i popratnim teškoćama. Poticali su je na pobačaj. Već su i drugi oko nje počeli vršiti pritisak, da ne izloži svoj život, niti život djeteta neizvjesnostima i nevoljama.

Mlada žena je bila u velikim nedoumicama, te je – morajući donijeti nimalo lako odluku – čula za Gospu od brze pomoći, pošla u Slavonski Brod, s pouzdanjem molila i plakala pred Gospinim likom, te s vjerom tražila savjet i pomoć. Kada se vratila kući, čudesno ju je obuzeo mir, donijela je odluku da će – slijedeći svoju savjest, odgajanu kršćanskom vjerom – roditi svoje dijete i prihvatiti ga kakvo god bilo.

Unatoč beznadnoj prognozi liječnika, rodilo se zdravo dijete

Ustrajno je molila Gospu od brze pomoći kroz cijelo vrijeme. I, unatoč beznadnoj prognozi liječnika, rodilo se zdravo dijete. Kada je smogla snage, pošla je s još malim djetetom u Brod, te ga – noseći u naručju – hodočasnički obilazila oko crkve, zahvaljivala i plakala od ganuća, jer se nisu ostvarile prognoze liječnike, jer je pobijedila vjera i molitva, štoviše, Gospa koja je pritekla u pomoć.

To je dijete izraslo u prekrasnoga mladića preko dvadeset godina, te je došao zahvaliti Gospi u Brod za dar svoga života, jer da je majka poslušala liječnike ne bi se rodio.

Sličnih primjera ima puno. Jedan svećenik u Slavoniji uvijek rado svjedoči, kako također svoj život – nakon više poroda i zdravstvenih tegoba majke – zahvaljuje posredovanju Gospe od brze pomoći, kojoj se majka utjecala.

Pred Gospinim likom u Slavonskom Brodu svakodnevno se u tišini moli, uvijek netko kleči, šapće svoje potrebe iz srca, prate ih katkada suze, ali i silno vjerničko pouzdanje u majčinski Gospin zagovor.

Pred Gospu od brze pomoći se ne dolazi kao pred expres-automat ili servis gdje će se sve odjednom riješiti, preokrenuti, nego se dolazi sa srcem punim pouzdanja u Majku Sina Božjega, koja je svima koji je mole bliska, osjetljiva i želi pomoći ljudsko življenje na zemlji, te ga usmjeriti prema svome Sinu, prema vječnosti, pravim putem.